RETNINGSLINJER FOR RETUR

PROSEDYRE SOM SKAL FØLGES VED RETUR AV VARER

Denne prosedyren gjelder bare når ABOer eller kunder har kjøpt varer direkte fra Amway. Kunder som har kjøpt varer fra ABOen sin, må kontakte ABOen for å få vite hvordan han eller hun skal gå frem for å returnere dem.

1.      Fullfør returforespørselen ved å klikke på den aktuelle informasjonen. På virkedager vil du motta fraktetiketten på e-post innen 24 timer.

2.      Skriv ut fraktetiketten, klistre den på pakken som skal returneres, arkiver sporingsnummeret og lever pakken på postkontoret. Etter at pakken har ankommet Amway, vil varene og dokumentene bli kontrollert for å finne ut om de er fullstendige og oppfyller reglene for varereturer (se nedenfor). Når de gjør det, vil de bli refundert eller erstattet.

Generelle regler for retur av varer

1. Produktets tilstand: For at produkter skal bli kreditert, må de

 – vise en produktfeil

 – leveres i skadet tilstand, på en måte som ikke lot seg påvise på leveringstidspunktet

 – være returnert av ABOer eller kunder på grunnlag av tilfredshetsgarantien som gjelder i det aktuelle tilfellet

Skadete produkter, eller produkter som ikke egner seg for videresalg på grunn av utilfredsstillende oppbevaring og/eller bruk, vil ikke bli kreditert og vil bli returnert.

2. Fraktkostnader: Fraktkostnadene betales av Amway hvis du bruker fraktetiketten fra Amway.

3. Oppgjør: Det refunderte beløpet vil bli kreditert direkte i henhold til den valgte refusjonsmetoden.