RETNINGSLINJER FOR RETUR

PROSEDYRE SOM SKAL FØLGES VED RETUR AV VARER

Denne prosedyren gjelder bare når ABOer eller kunder har kjøpt varer direkte fra Amway. Kunder som har kjøpt varer fra ABOen sin, må kontakte ABOen for å få vite hvordan han eller hun skal gå frem for å returnere dem.

Det er enkelt å returnere en bestilling.

Logg inn på kontoen din og gå til Mitt kontor.

Gå til Min bestillingshistorikk via Bestillingshistorik.

Finn bestillingen du vil returnere, og klikk på koblingen Bestillingsopplysninger ved siden av den.

Klikk på Returner, og følg instruksjonene.

Skulle du ha flere spørsmål, hjelper vi deg gjerne videre..

Generelle regler for retur av varer

1. Produktets tilstand: For at produkter skal bli kreditert, må de

– vise en produktfeil

– leveres i skadet tilstand, på en måte som ikke lot seg påvise på leveringstidspunktet

– være returnert av ABOer eller kunder på grunnlag av tilfredshetsgarantien som gjelder i det aktuelle tilfellet

Skadete produkter, eller produkter som ikke egner seg for videresalg på grunn av utilfredsstillende oppbevaring og/eller bruk, vil ikke bli kreditert og vil bli returnert.

2. Fraktkostnader: Fraktkostnadene betales av Amway hvis du bruker fraktetiketten fra Amway.

3. Oppgjør: Det refunderte beløpet vil bli kreditert direkte i henhold til den valgte refusjonsmetoden.

4.
Returforespørsler slettes automatisk hvis produktene ikke blir sendt tilbake til Amway innen 3 måneder.

5. Retur av rabatterte varer / sett: Sett og rabatterte varer kan kun returneres i sin helhet.