Registrer deg som kunde nå for å få 12% rabatt på alle produkter!

Trer i kraft: mai 2021 

Personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler (cookies) for Amways nettsted

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Amway International Inc. («AII») (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Germany) og Amway i Norge (Carl Gustavs Gade 3, 1. th., 2630 Taastrup, Danmark), (heretter «Amway» eller «vi» eller «oss») bruker personopplysninger som er innsamlet eller mottatt fra besøkende («Besøkende» eller «du» eller «deg») på dette nettstedet («Nettstedet»). Erklæringen beskriver hvordan vi samler inn eller mottar dine personopplysninger, hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker, deler og beskytter disse opplysningene, hvor lenge vi oppbevarer opplysningene, dine rettigheter angående behandlingen av dine personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss angående vår personvernpraksis. Vi opptrer som felles behandlingsansvarlige for dine personopplysninger.

Hvis du er en Amway-forretningseier («ABO»), vennligst les vår ABO-personvernerklæring som er tilgjengelig når du logger på som ABO, og som inneholder informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du er logget inn på nettstedet som ABO. Hvis du er en registrert kunde, vennligst les vår personvernerklæring for registrerte kunder, som er tilgjengelig når du logger på som registrert kunde, og som inneholder informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du er logget inn på nettstedet som kunde.


Hvordan vi samler inn eller mottar personopplysninger fra deg

Når vi ber deg om å oppgi personopplysninger, angir vi om dette er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå og/eller legge til rette for en kontrakt, samt om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og de mulige konsekvensene av manglende overlevering av personopplysninger.

Amway samler inn eller mottar personopplysninger fra besøkende på nettstedet på ulike måter, blant annet:

Når du kontakter oss. Når du kontakter oss via ulike kommunikasjonskanaler som er gitt på nettsidens «Kontakt oss»-side, samler vi inn personopplysninger og annen informasjon som du oppgir. Dette kan for eksempel være Amway-e-postadresser, telefonnumre eller elektroniske skjemaer.

Informasjonskapsler (cookies). Vi bruker også informasjonskapsler eller lignende teknologier til å samle inn enkelte opplysninger til bruk med nettstedet når du åpner, viser og bruker nettstedet. En informasjonskapsel er en datafil som blir plassert på en datamaskin eller en mobil enhet når enheten brukes til å gå inn på nettsteder. Vi tillater ikke at tredjeparter plasserer informasjonskapsler på din enhet. Så lenge du ikke logger på tjenestene våre, er dataene dine anonyme, og vi kan ikke knytte deg til noe av informasjonen som er oppgitt. Tabellen nedenfor gir en oversikt over informasjonskapslene vi bruker, og hvorfor vi bruker dem.

 • Følgende informasjonskapsler er helt nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere. 
Navn på informasjonskapsel Formål
JSESSION Denne informasjonskapselen sporer den tekniske økten
AWSELB Denne informasjonskapselen brukes til lastbalansering
Cart-content Denne informasjonskapselen lagrer handlekurv-informasjon for besøkende
 • Følgende informasjonskapsler er ikke avgjørende for at nettstedet vårt skal fungere og brukes generelt for å tilby, vedlikeholde og forbedre våre tjenester. 
Navn på informasjonskapsel Formål
Language Denne informasjonskapselen husker standardspråket til brukeren

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,
S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

Disse informasjonskapslene brukes for å samle inn informasjon om de besøkendes bruk av våre nettsider, inkludert klikkstrømdata og aktivitet på nettstedet. Informasjonen inkluderer antall besøkende til nettstedet, hvor besøkende har kommet fra, og hvilke sider de har sett på. Alle data samlet inn via disse informasjonskapslene er anonyme og ikke brukerspesifikke før en bruker logger seg inn som ABO eller Kunde. 

Du kan deaktivere informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren (f.eks. under «Innstillinger» eller «Alternativer for Internett» i nettleseren). Du må imidlertid være oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettstedet kanskje ikke vil fungere etter hensikten hvis du deaktiverer informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer eller sletter informasjonskapsler på http://www.allaboutcookies.org/.


Typer personopplysninger vi samler inn

Gjennom informasjonskapslene som er oppført ovenfor under avsnittet «Hvordan vi samler inn eller mottar personopplysninger fra deg», samler vi inn informasjon om bruken av nettstedet, IP-adressen, nettlesertypen og operativsystemet ditt.

Vi samler også inn dine kontaktdetaljer, for eksempel navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer, når du kommuniserer med oss via forskjellige kommunikasjonskanaler. Du kan også frivillig oppgi annen informasjon angående deg selv i forbindelse med forespørsler eller kommentarer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke oppgir mer informasjon om deg selv enn det som er nødvendig for at vi skal kunne svare på forespørslene eller kommentarene dine. 

Vi vil kun samle inn andre personopplysninger i unntakstilfeller. Hvis vi får behov for å behandle andre personopplysninger om deg, sørger vi for å informere deg om denne behandlingen, og at det foreligger et gyldig rettsgrunnlag for slik behandling (f.eks. samtykke fra deg).


Hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn 

Vi behandler kun dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig:

(i)    for gjennomføringen av avtalen med oss eller for å gjøre ting på forespørsel fra deg innen vi inngår en avtale 

(ii)    for å overholde våre juridiske forpliktelser, blant annet for å:

 • overholde lover som krever at vi oppbevarer fortegnelser
 • overholde eventuelle andre lover som gjelder for oss

(iii)    for våre legitime interesser, blant annet for å: 

 • besvare dine kommentarer eller henvendelser
 • kommunisere med deg
 • utføre, evaluere og forbedre våre tjenester, blant annet ved å:
  • spore og analysere din bruk av våre tjenester
  • avanonymisere dine personopplysninger for å analysere informasjon som ikke identifiserer deg
  • forbedre våre tjenester 
 • forhindre og beskytte deg, oss og andre mot svindel, uautoriserte transaksjoner, rettslige krav og andre erstatninger
 • overholde våre egne retningslinjer og gjeldende industristandarder 
 • behandle personopplysninger for interne administrative formål 

Hvordan vi deler personlige data

Amway hverken selger, leier ut eller handler med dine personlige data. Vi deler dine personopplysninger mellom oss som felles behandlingsansvarlige og med:

 • enheter innenfor Amway-gruppen som det med rimelighet er nødvendig eller ønskelig for Amway å utlevere personopplysninger til 
 • leverandører av infrastruktur- eller plattformløsninger, programvare som tjeneste-løsninger, programvareutviklingstjenester, vedlikehold av informasjonssystemer, arkiveringstjenester eller markedsføringstjenester 
 • offentlige myndigheter eller andre tredjeparter hvis det er påkrevd ved lov eller er rimelig nødvendig for å beskytte våre egne eller andres rettigheter, juridiske interesser, eiendom eller sikkerhet for deg, andre eller oss selv. 

Internasjonale dataoverføringer

Vi overfører personopplysningene vi samler inn fra deg, til enheter i Amway-gruppen og til tredjeparts tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Noen av disse kan befinne seg i andre land enn det landet der opplysningene opprinnelig ble samlet inn. Loven i disse landene har kanskje ikke samme grad av databeskyttelse som det landet der du opprinnelig oppga opplysningene. Når vi overfører dine personlige data til andre land, beskytter vi personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lov.

Når vi overfører personopplysninger fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») til land som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen som land som gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, bruker vi kontraktsmessige sikkerhetstiltak som EUs standard databeskyttelsesklausuler, eller tilsvarende juridiske tiltak, for å beskytte dine personopplysninger. For mer informasjon om sikkerhetstiltakene vi har iverksatt for å beskytte dine personlige data når de overføres utenfor EØS-området (inkludert hvordan du kan få en kopi eller undersøke disse tiltakene), kan du kontakte oss gjennom PrivacyOffice@amway.com


Hvordan vi beskytter personopplysninger 

Vi opprettholder egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi behandler, mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk. 


Hvor lenge vi beholder personopplysninger

Vi lagrer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de formålene vi opprinnelig samlet inn opplysningene for (se ovenfor under «Hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn»), med mindre noe annet er påkrevd eller tillatt under gjeldende lov. Ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor, hvis du har spørsmål angående vår dataoppbevaringspraksis. 


Lenker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som er vedlikeholdt av tredjeparter, og som har annen praksis med hensyn til informasjons- og personvern enn oss. Vi kan ikke holdes ansvarlige for den informasjons- eller personvernpraksisen som brukes av slike tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene på alle tredjeparts nettsteder før du bruker disse nettstedene eller sender inn personopplysninger eller annen informasjon på eller via slike nettsteder.


Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Amway kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi varsler deg om alle betydelige endringer i denne personvernerklæringen på de aktuelle Amway-nettstedene eller via andre aktuelle kommunikasjonskanaler. Alle endringer trer i kraft fra den datoen de blir publisert, med mindre annet er oppgitt i varselet.


Dine rettigheter

I henhold til de relevante lovbestemmelsene har du følgende rettigheter med hensyn til personopplysninger: 


Rett til innsyn

Du har rett til å få en bekreftelse på om dine personopplysninger blir behandlet av oss eller ikke, og der dette er tilfelle har du også rett til innsyn i personopplysningene. Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. 


Rett til retting

Du har rett til å be oss rette personopplysninger om deg dersom du mener de er uriktige. Du har også rett til å be oss utfylle opplysninger som du mener er ufullstendige. Denne retten er alltid gjeldende. 


Rett til sletting 

Dette er også kjent som «retten til å bli glemt» og gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne dine opplysninger dersom vi ikke har berettiget grunn til å beholde opplysningene. Dette er ikke en generell rett til sletting og det finnes unntak, f.eks. dersom vi har en rettslig forpliktelse til å beholde opplysningene.


Rett til å begrense behandlingen 

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter.


Rett til dataportabilitet 

Denne retten gjelder kun for personopplysninger du har oppgitt til oss. Du har rett til å be oss om å overføre data du har oppgitt til oss, til en annen organisasjon, eller til deg. 


Rett til å trekke tilbake samtykke

Når du har gitt samtykke til behandling av dine personlige data, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som har skjedd tidligere, basert på ditt samtykke før tilbaketrekningen.


Rett til å motsette deg behandling 

Når vårt behandlingsgrunnlag for behandlingen av dine personopplysninger er Amways berettigede interesser, har du rett til å motsette deg denne behandlingen når som helst. Dersom du motsetter deg behandlingen, stopper vi behandlingen med mindre vi har sterke og berettigede grunner til å fortsette å bruke dine opplysninger.

Dersom du vil ha mer informasjon om noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss gjennom PrivacyOffice@amway.com.


Rett til å klage

Dersom du har spørsmål om måten vi håndterer eller behandler dine personopplysninger på, kan du kontakte vårt personvernombud (kontaktdetaljer under) som vil undersøke saken og rapportere tilbake til deg. Dersom du fremdeles ikke er tilfreds etter at vi har svart, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten, som i dette tilfellet er Datatilsynet.


Hvordan du kontakter oss

Hvis du har kommentarer eller forespørsler om denne personvernerklæringen, vil oppdatere opplysningene vi har om deg, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte ditt lokale Amway-kontor via kontaktskjemaet eller Amways personvernombud via e-post PrivacyOffice@amway.com.

Trekk ditt samtykke

Når vi har fått ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, har du rett til å trekke samtykket til enhver tid. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som har skjedd, basert på ditt samtykke før tilbaketrekket.

Revurder ditt samtykke