Vår visjon

“Amways visjon er å hjelpe mennesker med å leve bedre liv. Vi gjør visjonen til virkelighet ved å tilby mennesker en forretningsmulighet som lar dem lykkes gjennom hardt arbeid. Næringsfrihet er ikke bare et amerikansk fenomen. Entreprenørskapsånden eksisterer blant mennesker over hele verden.”

Doug DeVos, Amway President

“Amways visjon er å hjelpe mennesker med å leve bedre liv. Vi gjør visjonen til virkelighet ved å tilby mennesker en forretningsmulighet som lar dem lykkes gjennom hardt arbeid. Næringsfrihet er ikke bare et amerikansk fenomen. Entreprenørskapsånden eksisterer blant mennesker over hele verden.”

Doug DeVos, Amway President

Våre verdier

Vår tro på mennesker og vår satsning på entreprenørskap har ført til følgende seks kjerneverdier som forener oss alle – medarbeidere, folk som starter deres egen forretning og markedsfører produktene våre og hele Amway-fellesskapet.

Stifternes grunnprinsipper

Amways stiftere – Rich DeVos og Jay Van Andel – ønsket alltid å eie en forretning, og de startet Amway for å hjelpe andre med samme mål. De mente at det å eie en forretning var en inngangsport til å skape et bedre liv. De utviklet Amway rundt fire prinsipper som følger med det å eie en forretning – og disse prinsippene viser oss vei den dag i dag.

FRIHET

Amway tiltrekker seg mennesker som ønsker å ta sine egne beslutninger, sette sine egne mål og oppnå det de selv ønsker av suksess. Vi hjelper folk med å finne den økonomiske sikkerheten og karrieren de ønsker, slik at de kan leve det livet de vil.

HÅP

Amway tilbyr mennesker fra alle bakgrunner en mulighet. Det som binder dem sammen, er håpet om et bedre liv. Vi tror at alle kan oppnå dette med støtten og muligheten vi tilbyr.

FAMILIE

Mennesker som er tilknyttet Amway, er en del av et globalt fellesskap som støtter og oppmuntrer hverandre. Muligheten vi tilbyr, hjelper Amway-forretningseiere med å skape et bedre liv for seg selv og familiene sine.

BELØNNING

I Amway kompenserer og feirer vi det harde arbeidet og prestasjonene til menneskene rundt oss. Vi forstår at vi oppnår suksess når vi streber etter å lykkes på den rette måten – gjennom hardt arbeid og ved å hjelpe andre.