image/png;;;Responsible_2_sm.png

Ansvarsfull

I over et halv århundre har sosialt ansvar vært en stor del av Amways visjon - om å hjelpe mennesker til å leve et bedre liv. Dette ansvaret er forankret i grunnleggernes grunnprinsipper: familie, frihet, håp og belønning.

image/jpeg;;;323845.jpg

Grunnleggende prinsipper

Medgrunnleggerne Jay Van Andel og Rich DeVos skisserte ut de etiske og driftsmessige prinsippene som fortsetter å veilede både selskapet og dets distributører i alle deres aktiviteter. Disse grunnleggende prinsippene er bokstavelig talt hugget ut i stein utenfor verdenshovedkvarteret: frihet, familie, håp, og belønning.
Amway vil alltid støtte folks fundamentale FRIHET til å bestemme sin egen fremtid, og gi dem tid og ressurser til å beskytte og oppfostre sine FAMILIER. I tillegg vil Amway alltid tilby HÅP til individer og muligheten til å motta BELØNNING som står i samsvar med ytelser.

image/png;;;foto3_v2.png

Amways visjon

Vår visjon er ganske enkel – vi jobber hver eneste dag for å hjelpe folk med å leve bedre liv. Vi oppnår vår visjon ved å hjelpe folk overalt med å oppdage deres potensiale og oppnå deres mål ved å tilby bedre produkter og muligheter for fremtiden, og ved å dele generøst med det globale samfunnet.

Vi er stolte over vår forpliktelse til "business excellence", over vår omsorg for folk og deres samfunn, og vår bekymring for miljøet, og det er svært viktig for oss å gjøre det som er riktig istedenfor å bare gjøre det som "fungerer".

Amway Corporate Responsibility Report 2014 (Merk: på engelsk)