image/png;;;326576.png

Ansvarlig

Etter vår mening er det å være et fremgangsrikt selskap mer enn å selge kvalitetsprodukter. Vårt samfunnsansvarsprogram er basert på tre søyler: mennesker, produkter og prestasjoner.

Du finner mer informasjon i den europeiske rapporten om samfunnsansvar (kun på engelsk), som kan lastes ned her.

  • image/jpeg;;;1.jpgMennesker
  • image/jpeg;;;photo - 4.2.jpgProdukter
  • image/jpeg;;;3.jpgPrestasjoner

Mennesker

image/png;;;326625_v2.png

Mennesker

Mennesker er den mest verdifulle ressursen vår. Det er medarbeiderne og ABOene våre vi kan takke for virksomhetens suksess, og vi støtter alle sammen fullt og helt ved å hjelpe dem med å nå sitt fulle potensial.
ABOene får tilbud om gratis opplæring slik at de kan utvikle ferdighetene de trenger for å skape seg en bedre fremtid. Forretningsmuligheten er åpen for alle – alle har de samme sjansene og rettighetene, og den er bygget på et rettferdig samarbeid mellom pålitelige partnere.

Vi mener at entreprenørskap er en inngangsport til nye muligheter og individuell utvikling. Etter å ha samarbeidet med selvstendig næringsdrivende forhandlere i over 50 år, er vi også opptatt av å fremme entreprenørskap i samfunnet, særlig blant 50+-generasjonen for å utnytte ferdighetene, kunnskapen og erfaringene som denne viktige aldersgruppen besitter. Målet er å få mer innsikt i holdningene og behovene til denne demografiske gruppen ved å føre sammen interessenter og bidra til å heve profilen og betydningen av entreprenørskap blant 50+-åringer.

Våre medarbeidere liker å jobbe i et miljø hvor vi fremmer mangfold, sikrer høye standarder innenfor helse og sikkerhet samt tilbyr fordeler, utviklingsmuligheter og opplæring.

Og fordi filosofien vår går lenger enn selskapet, søker vi med AMWAY™ One by One-kampanjen å gjøre en forskjell for barn i nød. Mellom 2003 og 2014 har denne kampanjen nådd ut til 12 millioner barn, samlet inn USD 250 millioner i midler til barnas sak og donert 3,5 millioner frivillige arbeidstimer.

Produkter

image/jpeg;;;photo - 4.1.jpg

Produkter

De livsforbedrende produktene våre, ekspertisen vår og forretningsmuligheten er rettet mot menneskers helse og velvære og vil på den måten bidra til å endre verden. Vi bruker kvalitetsmerkene våre til å håndtere sosiale problemer.

NUTRILITE™ Power of 5-kampanjen bekjemper aktivt feilernæring blant barn under fem år ved å øke bevisstheten om problemet og generere midler. Disse vil bli brukt til å tilby det spesialutviklede mikrokosttilskuddet NUTRILITE™ Little Bits til berørte barn i samarbeid med vår globale kampanjepartner CARE.

Du finner mer informasjon her: www.amway.no/power-of-5.

Prestasjoner

image/png;;;performance.png

Prestasjoner

Amway oppnår bærekraftige resultater ved å utvikle virksomheten på en samfunnsansvarlig måte samtidig som vi hele tiden forbedrer miljøet rundt oss. Vi tror at nøkkelen til å skape en bærekraftig fremtid ligger i å utvikle forståelse for miljøet vi bor i – sammen med det positive bidraget enkeltpersoner og lokalsamfunn kan gi, for eksempel ved å rydde parker og redusere energiforbruket. Hvert år utvider vi engasjementet med nyskapende og gjennomtenkte initiativer for å ta vare på verden for fremtidige generasjoner. Vi jobber for å redusere utslippet av drivhusgasser, minimere avfall og vannforbruk samt øke bruken av fornybare energikilder ved alle våre kontorer.