kr 178,00
(Se priser)
kr 178,00 / 1 kg
Antall:

  Antall:

   SA8™ All Fabric Bleach tilbyr høy vaskeytelse med fargesikker bleking uten blekemiddel for en rekke tekstiler og overflater. 

   Derfor vil du elske det

   Vi har alle et ønske om at klærne skal se ut som nye, uansett hvor mange ganger de er vasket. SA8 All Fabric Bleach hjelper deg med å gjøre akkurat det. Dette effektive blekemiddelet er basert på oksygen i stedet for klor, så det vasker uten at fargene falmer. 
   SA8 All Fabric Bleach er utrolig allsidig og behandler effektivt alle slags organiske flekker og lukt på en rekke tekstiler i hjemmet, inkludert tepper. SA8 All Fabric Bleach kan også brukes på fugemasse, i dusjen, i vasken, på treterrassen, på sement, i avfallsbøtter, i søppelsjakter, i akvarier, på gjerder, på telt og mye, mye mer.  

   Greit å vite

   • Skånsom mot farger ved alle temperaturer. 
   • Egnet til klær, tepper og andre overflater.
   • En effektiv vaskemiddelforsterker som effektivt fjerner de mest gjenstridige flekker.
   • Fjerner flekker fra kaffe, vin, juice, dyreavføring osv. 
   • Hvis det brukes til bløtlegging, er det ekstremt effektiv på vanskelige flekker.
   • Må ikke brukes på silke eller ull.
   • Emballasjen er mer miljøvennlig enn den tidligere plastflasken.
   • Med 99,5 % aktive ingredienser er det konsentrert og økonomisk i bruk.
   • Inneholder ingen fosfater, klor, fargestoffer, EDTA eller NTA, og alle ingredienser er biologisk nedbrytbare.
   • Må ikke kombineres med klorbasert blekemiddel.

   Bruk:

   • Som vaskemiddelforsterker tilsettes 10 ml til hver last i vaskemaskinen. Vask på 60°C eller høyere gir best resultater.
   • Som bløtleggingsmiddel tilsettes 5 ml i 2 liter varmt vann. Bløtlegg tøyet i 30 minutter eller lenger og vask som normalt.
   • Hvis du vil rengjøre tekannen, fyller du kannen med kokende vann, tilsetter 5 ml SA8 All Fabric Bleach og lar det stå i minst én time. Hell ut løsningen og skyll grundig.
   • Som universalrengjøringsmiddel (ikke klesvask): Blekemiddelet virker også effektivt på andre flekker. Skrubb komfyrtopper, vaskekummer, keramiske fliser, osv. ved å drysse pulver direkte på overflaten og skrubbe med en fuktig svamp eller klut. Skyll godt. Rengjør flekkete kaffe- eller tekanner ved å fylle kannen med varmt eller kokende vann og deretter tilsette 5 ml pulver. La stå i én time eller lenger. Tøm ut og skyll grundig. Må ikke blandes med andre blekemidler.

   FARE

   Gir alvorlig øyeskade. Farlig ved svelging. Kan forsterke brann, oksiderende Inneholder natriumperkarbonat. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Oppbevares utilgjengelig for barn.  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke blandes med brennbare stoffŠer.
   Innholdet leveres til kommunal avfallsinnsamling. Helt tomme beholdere kan leveres til gjenvinning.

   • SA8™ All Fabric Bleach er en kraftig vaskemiddelforsterker som vil fjerne selv de vanskeligste flekkene
   • Det er vennlig mot fargene siden det benytter seg av oksygenblekemiddel, ikke et som er klorbasert
   • Det virker på alle temperaturer, fra 20 °C til 90 °C
   • Brukt som bløtlegging er det ekstremt effektivt på vanskelige flekker
   • Det fjerner gjenstridige flekker fra te og kaffe på krus og kanner, og er et utmerket universalrengjøringsmiddel
   • Med 99,5 % aktive ingredienser er det et konsentrert og økonomisk produkt å bruke
   • SA8 All Fabric Bleach inneholder ikke fosfater, klor, fargemidler, EDTA eller NTA – og er biologisk nedbrytbart. 

   Navn pa ingrediens CAS # Vanlig navn / funksjon
   Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Blekemiddel med oksygen
   Sodium Carbonate 497-19-8 Krystallsoda 
   C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Ikke-ionisk overflateaktivt stoff
   Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Duft
   • Brukt som vaskemiddel-forsterker: Bruk 10 ml i hver maskinvask. Det beste resultatet oppnås ved å vaske på 60 °C eller høyere.

   • Til bløtlegging: Bruk 5 ml til 2 liter varmt vann. Bløtlegg tøyet i 30 minutter eller lenger og vask deretter som vanlig.

   • Til rengjøring av kanner: Fyll kruset eller tekannen med kokende vann, og tilfør 5 ml med All Fabric Bleach. La det virke i minst en time. Tøm ut løsningen og skyll grundig.

   • Som universalrengjøringsmiddel til rengjøring av benkeplater, fliser og vasker: Strø tørt pulver på overflaten, og skrubb med en fuktig klut eller svamp, og skyll etterpå.

   Vær oppmerksom på:

   • Må ikke brukes på ull eller silke
   • Må ikke brukes med klorblekemiddel.

    

   FARE. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Kan forsterke brann; oksiderende. Farlig ved svelging. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. Må ikke blandes med brennbare stoffer. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke brukes på kobber eller aluminium.