Ved å innsende denne søknaden til Amway godtar du nettstedets retningslinjer. Du annerkjenner samtidig at du godtar og forplikter deg til å overholde Amways vilkår og betingelser og andre kontraktsdokumenter som er en integrert del der. Dine personlige data vil kunne bli samlet og brukt av Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim, i overenstemmelse med personvernregler, som blant annet forklarer dine databeskyttelsesrettigheter og hvordan du utøver disse.