Problem

Global feilernæring blant barn er et økende problem. Millioner av barn dør hvert år som følge av denne tilstanden, og de som overlever, er ofte plaget av helse- og utviklingsproblemer resten av livet.

 

Løsning

NUTRILITE/NUTRIWAY™ har brukt sin ekspertise til å utvikle NUTRILITE™ Little Bits, et mikronæringstilskudd for feilernærte barn beriket med plantenæringsstoffer.

 

Resultater

Målet med NUTRILITE/NUTRIWAY Power of 5-kampanjen er utviklet for å øke bevisstheten om feilernæring blant barn og bidra til å dekke barnas behov for riktig ernæring de fem første leveårene. I tillegg er tanken at kampanjen skal gi alle sjansen til å være med og hjelpe.

Målet vårt er å forbedre næringsverdien i det daglige kostholdet til feilernærte barn i alderen 6 måneder til 5 år. Vi oppfordrer deg til å delta, fremme saken og bli en del av den store globale løsningen.

image/jpeg;;;foto2.jpg

NUTRILITE/NUTRIWAY Power of 5-partnere

NUTRILITE/NUTRIWAY Power of 5-kampanjen fremhever de viktige relasjonene som er nødvendige for å støtte barnas ernæringsmessige, fysiske og emosjonelle helse. Den første viktige relasjonen er mellom mor og barn, og de ideelle organisasjonene spiller en avgjørende rolle når det gjelder å støtte dem begge. Amway og NUTRILITE/NUTRIWAY har inngått samarbeid med ideelle organisasjoner som CARE, som tilbyr barna annen viktig hjelp som mat og utdanning. Nok et viktig samarbeid er samarbeidet mellom deg og barna: Med din støtte kan de motta NUTRILITE Little Bits.

image/jpeg;;;foto3.jpg

Din gave på 5

CARE er Amways globale innsamlingspartner. Ditt bidrag til CARE hjelper barn, som via bidraget mottar NUTRILITE Little Bits. USD 10 gir én måneds forbruk for ett barn, mens USD 120 gir ett års forbruk.

image/jpeg;;;Guinness_World_Record_collage.jpg

Din Power of 5

I 2014, året da kampanjen ble lansert, samlet folk over hele verden inn håndavtrykk for å øke bevisstheten om global feilernæring blant barn. For hvert håndavtrykk donerte Amway USD 1 til CARE, og med over 75 000 innsamlede håndavtrykk endte Amway opp med å lage en kollasj som var så stor at den slo den rådende Guinness-rekorden (i alt ble 260 872 håndavtrykk samlet inn). 

Hvis du vil lære mer om den globale byrden ved feilernæring, kan du besøke http://mamap.io/map.

Her finner du et nettverktøy utgitt av Amway og Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) som omfatter data fra mer enn 30 lav-, middel- og høyinntektsland, og som gjør det enkelt å finne landspesifikk statistikk og kunnskap om nasjonale utfordringer.