Retningslinjer for personvern for Nettstedets besøkende

                                                                                                                                                                Ikrafttredelsesdato: 01/08/2015

Personvernregler for Amways nettsider

Disse personvernreglene for Amways nettsider beskriver hvordan Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim, Tyskland (heretter «Amway») bruker personlig informasjon som er samlet inn eller mottatt fra besøkende («brukere») på disse nettsidene («nettsidene»).  De beskriver hvordan vi kan samle inn eller motta din personlige informasjon, hvilke typer personlig informasjon vi kan samle inn, hvordan vi bruker, deler og beskytter denne informasjonen, dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss om bruk av personlig informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi kan samle inn og bruke personlig informasjon fra personer som ikke bruker nettsidene, kan du lese våre personvernregler for ABOer og medlemmer hvis du er en Amway-forretningseier («ABO») eller medlem (inkludert informasjon om hvordan vi kan bruke din personlige informasjon når du er logget på nettsidene som ABO eller medlem).

Hvordan vi kan samle inn eller motta personlig informasjon fra deg

Amway kan samle inn eller motta personlig informasjon fra deg på flere måter via din bruk av nettsidene.

Du kan velge å sende oss din personlige informasjon og annen informasjon via ulike kommunikasjonskanaler som er tilgjengelige på siden «Kontakt oss» på nettsidene, for eksempel Amways e-postadresser, telefonnumre eller elektroniske skjemaer.

Vi kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologier til å samle inn enkelte opplysninger til bruk med nettsidene når du åpner, viser og bruker nettsidene.  En informasjonskapsel er en datafil som blir plassert på en datamaskin eller en mobil enhet når enheten brukes til å gå inn på nettsider. Vi gir ikke tilgang til at eksterne parter kan plassere informasjonskapsler på din maskin eller enhet. Tabellen nedenfor gir en oversikt over informasjonskapslene vi kan bruke, og hvorfor vi bruker dem.

 • Følgende informasjonskapsel er helt nødvendig for at nettsidene skal fungere:
   

Navn på informasjonskapsel

Hensikt

 

Cart-content (innhold i handlevogn)

Denne informasjonskapselen brukes til å lagre informasjon om brukernes handlevogner

 

 • Følgende informasjonskapsler er ikke kritiske for at nettsidene våre skal fungere, og brukes vanligvis for å forbedre vår evne til å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre. Vi legger ikke inn noen av disse informasjonskapslene uten din tillatelse.

Navn på informasjonskapsel

 

Hensikt

Language (språk)

 

Denne informasjonskapselen husker brukerens standardspråk

POLL_LV_ID_*

Denne informasjonskapselen markerer at brukeren allerede har deltatt i en undersøkelse

 

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Denne informasjonskapselen markerer at brukeren allerede har fylt ut et spørreskjema

 

amway_language_code

 

Denne informasjonskapselen husker brukerens foretrukne land

preview_permission_profile*

Denne informasjonskapselen lagrer standardinnstillingene for brukerens profil

 

Preview_permission_attributes*

Denne informasjonskapselen lagrer standardinnstillingene for brukerens attributter

 

footer_preview_*

Denne informasjonskapselen lagrer standardinnstillingene for brukerens profil og attributter

 

JSESSION

Denne informasjonskapselen holder oversikt over den tekniske økten

 

CTSESSION

Denne informasjonskapselen holder oversikt over den tekniske økten

 

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan brukerne bruker nettsidene. Alle data som samles inn via disse informasjonskapslene, er anonym og ikke brukerspesifikk. Dette gjelder for eksempel antall besøkende på nettsidene, hvor de kom fra og hvilke sider de har vært inne på.

 


Du kan deaktivere informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren (f.eks. under Innstillinger eller Alternativer for Internett i nettleseren).  Du må imidlertid være oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettsidene kanskje ikke vil fungere skikkelig hvis du deaktiverer informasjonskapsler.  Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer eller sletter informasjonskapsler, på http://www.allaboutcookies.org./.

Hvilke typer personlig informasjon vi kan samle inn

Via informasjonskapslene som er omtalt ovenfor under «Hvordan vi kan samle inn eller motta personlig informasjon fra deg» kan vi samle inn informasjon om din bruk av nettsidene, din IP-adresse og nettlesertypen og operativsystemet du bruker. I tillegg kan vi, for å kunne behandle dine elektroniske innkjøp, innhente din betalingsinformasjon og informasjon om dine foretrukne produkter og din innkjøpsatferd.

I tillegg kan vi via kommunikasjonskanalene som er tilgjengelige på nettsiden «Kontakt oss», samle inn din kontaktinformasjon, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og faksnummer. Du kan også frivillig oppgi annen informasjon angående deg i forbindelse med forespørsler eller kommentarer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke oppgir mer informasjon om deg selv enn det som er nødvendig for at vi skal kunne gi en passende respons på forespørslene eller kommentarene dine.

Hvordan vi bruker den personlige informasjonen vi samler inn

Vi bruker din personlige informasjon til å (i) reagere på dine kommentarer eller forespørsler, (ii) behandle dine elektroniske innkjøp, (iii) sette deg i kontakt med våre Amway-forretningseiere, (iv) forbedre nettsidene, inkludert forbedring av brukeropplevelsen, og (v) diagnostisere problemer med serverne våre. Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon til oss, er det mulig at vi ikke kan levere de ovennevnte tjenestene.

Hvis du registrerer deg som kunde

Hvis du registrerer deg som kunde, kan vi samle inn følgende personopplysninger om deg:

 • kontaktinformasjon (f.eks. navn, postadresse eller e-postadresse, faksnummer og telefonnummer);
 • fødselsdato;
 • passord;
 • skatteopplysninger i den grad de er påkrevet etter gjeldende lov;
 • betalingsinformasjon (f.eks. som bankkonto eller kredittkortnummer);
 • produktpreferanser, kjøpevaner, innkjøpshistorie og konsumentatferd;
 • preferanser for kommunikasjon.

 

Vi kan bare samle inn andre personopplysninger, dersom usedvanlige omstendigheter tilsier en slik beslutning. Hvis vi har bruk for å behandle slike personopplysninger om deg, vil vi sørge for at det finnes et gyldig rettslig grunnlag for dette (f.eks. ditt uttrykkelige samtykke).

 

Vi kan bruke informasjonen vi får om deg:

 

 • til å administrere din registrering som kunde;
 • opprette og administrere din online-konto og svare på dine spørsmål;
 • behandle dine bestillinger av produkter eller tjenester;
 • kommunisere med deg;
 • oppgi ditt navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse til din ABO;
 • forenkle din bruk av nettstedet gjennom bruk av informasjonskapsler (f.eks. for å tilby handlekurvfunksjonalitet, for å huske innloggingsdetaljer og språkpreferanser, osv.);
 • forbedre nettstedet, blant annet ved sporing og overvåking av din bruk av nettstedet gjennom bruk av informasjonskapsler, og til å diagnostisere problemer med programvaren eller maskinvaren vi bruker;
 • utføre regnskap, revisjon, fakturerings- og innkrevingsaktiviteter; og i samsvar med gjeldende juridiske krav, bransjestandarder og vår politikk.

 

Hvis du velger at du ikke ønsker å gi dine personopplysninger, kan vi muligens ikke være i stand til å levere tjenestene nevnt ovenfor.

Hvordan vi kan dele personlig informasjon

Amway vil aldri selge, leie ut eller på annen måte handle med din personlige informasjon. Amway kan bare dele din personlige informasjon med:

 • enheter innen Amway-gruppen som har Amway har et rimelig behov for eller ønske om å dele personlig informasjon med
 • Amway-forretningseiere, for å muliggjøre kommunikasjon angående råd om produkter og bestilling, produktinformasjon om produktene du bestiller fra Amway og Amway forretningsmuligheter
 • offentlige myndigheter eller andre eksterne parter hvis dette er pålagt ved lov eller er nødvendig for å beskytte andres eller våre rettigheter, eiendom og sikkerhet

Internasjonal dataoverføring

Vi kan overføre den personlige informasjonen vi samler inn om deg, til andre Amway-selskaper eller andre enheter tilknyttet Amways moderselskap Alticor Inc. Noen av disse kan holde til i andre land enn landet der informasjonen opprinnelig ble samlet inn.  Det er mulig at lovene i disse landene ikke gir samme nivå av databeskyttelse som lovene i landet der du opprinnelig oppga informasjonen.  Når vi overfører din personlige informasjon til andre land, vil vi beskytte denne informasjonen som beskrevet i disse personvernreglene og i samsvar med gjeldende lov. Amways moderselskap, Alticor, Inc., er sertifisert under Safe Harbor-rammeverket for personvern som definert av USAs handelsdepartement, EU-kommisjonen og Sveits angående innsamling, lagring, bruk, overføring og annen behandling av personlig informasjon fra EØS-området eller Sveits til USA. Dette programmet er anerkjent av EU-kommisjonen i deres beslutning 2000/520/EF angående beskyttelse av personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Alticors Safe Harbor-personvernregler her. Hvis du vil ha mer informasjon om våre internasjonale dataoverføringer, kan du klikke her.

Hvordan vi beskytter personlig informasjon

Vi opprettholder en egnet grad av teknisk og organisatorisk beskyttelse for å beskytte den personlige informasjonen du oppgir, mot ulykkesmessig, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, sletting, endring, tilgang, avsløring eller bruk.

Hvor lenge vi beholder personlig informasjon

Vi oppbevarer personlig informasjon så lenge som nødvendig for å oppfylle hensikten vi har samlet inn informasjonen til (se ovenfor under «Hvordan vi bruker den personlige informasjonen vi samler inn») unntatt når loven krever noe annet. 

Koblinger til andre nettsteder

Nettsidene kan inneholde koblinger til nettsider som opprettholdes av eksterne parter som har andre regler for personvern og beskyttelse av informasjon enn vi har. Vi er har ikke noe juridisk eller erstatningsmessig ansvar for slike eksterne parters regler for personvern og beskyttelse av informasjon. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringene for alle eksterne parters nettsider før du bruker disse nettsidene eller sender inn noen personlig informasjon eller annen informasjon på eller via slik nettsider.

Oppdateringer til personvernreglene for nettsidene

Amway forbeholder seg retten til å endre disse personvernreglene for nettsidene når som helst. Hvis vi endrer disse personvernreglene for nettsidene, vil vi oppdatere ikrafttredelsesdatoen og slike endringer vil tre i kraft ved offentliggjøring. Vi anbefaler deg å lese gjennom personvernreglene med jevne mellomrom.

Dine rettigheter

Dine rettigheter under gjeldende lov kan omfatte tilgang til den personlige informasjonen vi har om det, retten til å få rettet opp, slettet eller blokkert slik personlig informasjon og retten til å motsette deg enkelte databehandlingsaktiviteter. Hvis du vil benytte deg av disse rettighetene, må du sende en skriftlig forespørsel til oss med den kontaktinformasjonen som er angitt nedenfor.

Kontakt oss

Hvis du har kommentarer til eller spørsmål om disse personvernreglene for Amways nettsider, hvis du vil oppdatere informasjonen vi har om deg, eller du vil utøve dine rettigheter angående din personlige informasjon, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til ditt lokale datterselskap. Du kan også skrive til: Amway i Norge, C/O Amway Danmark, Carl Gustavs Gade 3 (1. th.), 2630 Taastrup, Danmark.