eSpring

eSpring™

eSpring Water Treatment System bruker et blokkeringsfilter i karbon for å eliminere partikler og over 140 forurensende stoffer fra vårt drikkevann. Den ultrafiolette lampen ødelegger også vannbårne viruser og mikroorganismer, som gir oss bedre, renere vannkvalitet direkte fra kranen.

image/jpeg;;;espring_img.jpg

Åtte grunner for å velge eSpring Water Treatment System

1. Renere, klarere og mer velsmakende vann

Den mest åpenbare fordelen med eSpring Water Treatment System er den dramatiske forbedringen av smak, lukt og klarhet. Det er noe som merkes med en gang, enkelt å forstå,

2. Bedre vannkvalitet

eSpring™ Water Treatment System fjerner effektivt mer enn 140 stoffer som kan ha en potensiell innvirkning på din helse – og fjerner mer enn 99,9 % av potensielt sykdomsforårsakende vannbårne bakterier og viruser.

3. Dokumentert virkning

NSF International har testet og sertifisert eSpring Water Treatment System for reduksjonen av flere forurensende stoffer enn noe annet UV/-karbonbasert system det har sertifisert.

4. Unik, avansert teknologi

eSpring Treatment System var det første vannbehandlingssystemet som kombinerer en amerikansk patentert kullstoffblokkerings- og UV-lampeteknologi med avansert elektronisk overvåking.

5. Støttet av flere års forskning

eSpring Water Treatment System er resultatet av 20 års forskning på vannbehandlingsteknologi. Det ble designet og utviklet av våre ingeniører og forskere, og har ført til over 270 vannbehandlingspatenter over hele verden, innvilgede eller anmeldte.

6. Mer praktisk

Til forskjell fra flaskevann og kannefiltre kan eSpring Water Treatment System oppfylle familiens daglige behov for vann til drikke og matlaging rett fra kranen, akkurat når det ønskes.

7. Mindre vedlikehold

Enkelte filtre og behandlingssystemer krever at filteret skiftes hver måned, om ikke oftere. Men eSpring Water Treatment System kan levere nok vann til en familie på seks i et helt år – totalt sett 5 000 liter – før det må byttes filter.

8. Mer for pengene

Selv om eSpring Water Treatment System gir utmerket ytelse og er praktisk, koster det faktisk mindre å behandle vann med dette systemet enn med mange andre systemer.

image/png;;;How does eSpring work.png

Hvordan virker eSpring?

1. UV-lampe

Fjerner mer enn 99,99 % av potensielt sykdomsforårsakende vannbårne bakterier og viruser for å videre forbedre vannkvalitet- og sikkerhet.

2. Karbonfilter

Denne amerikansk patentanmeldte flertrinns karbonblokken fjerner på effektiv måte klorinsmak, duft, småpartikler og mer enn 140 potensielt helsepåvirkende stoffer, og forbedrer klarhet.

3. LED-display

Bruker enkle ikoner/grafikk for å vise gjenstående levetid på filter og systemstatus.

4. Innesluttet elektronikk-modul

En annen ting eSpring er først ute med – og enda en funksjon som er patentanmeldt i USA – er den trådløse (induktiv elektronikk) koplingen som benyttes mellom UV-lampen og enheten. Dette isolerer fullstendig UV-pæren fra strømkilden, på samme måte som noen mobiltelefoner er adskilt fra laderne.

5. Justerbar slange

Lengden på slangen kan justeres til ønsket lengde og kan kuttes slik at den passer i installeringen.

6. Kompakt avlederventil

Kompakt avlederventilenhet som enkelt lar seg feste til de fleste kraner.

image/png;;;Certification.png

Sertifisering

sSpring Water Treatment System var det første systemet på markedet til å møte tre viktige vannkvalitetsstandarder til NSF International/ANSI. For å bli en NSF International-sertifisert enhet, testes et vannbehandlingssystem for flere ting enn evnen til å fange opp urenheter. Den må også tilfredsstille følgende fem krav:

  • Sertifiserte påstander om reduksjon av urenheter må bevises gjennom testing utført av NSF International og dets laboratorier.
  • Systemet må ikke tilføre noe skadelig til vannet, og må bestå strenge ekstraksjonstester for materialer som er i kontakt med vann.
  • Systemet må være strukturelt sterkt og designet slik at det tilfredsstiller krav til rørlegging, slik som trykkendringer.
  • Reklame, litteratur og merking må ikke inneholde noen feilaktige eller misvisende uttalelser.
  • Materialer og produksjonsprosess må være konsekvent og undergå årlig evaluering.