LEDERUTVIKLING (LD)

Månedlig bonus som støtter INNSATS og belønner VEKST
Månedlig bonus som støtter INNSATS og belønner VEKST

Hva er Lederutvikling?

LD-programmet setter søkelyset på Amway-forretningens balanserte struktur og fører til en økning i bonusene dine i henhold til SM-planen. Det hjelper deg
med å utvikle deg til Platinum og over og belønner og støtter innsatsen din på en månedlig basis. LD belønner ABOer med personlige prestasjoner som
minst når 12 %-nivået i henhold til Amways SM-plan, og som støtter minimum tre (3) ben for å nå visse nivåer.

Kvalifikasjonsperiode

event calendar

1. september 2018–31. august 2019

VIKTIG! LD-historien for hver ABO begynner å telle fra september 2016: Så snart ABOer avslutter IP 1 til EP 5, har de ikke lenger rett på den eller en lavere
IP. Når ABOer kvalifiserer til IP 6-bonus, har de ikke lenger rett på lavere IPer så lenge LD varer.

Oversikt over kvalifikasjonskriterier

INNTJENINGSPERIODEVARIGHET*ANT. BETALINGERLD-BONUS OG MÅNEDLIGE KVALIFIKASJONSKRITERIER
IP 16 måneder3 maks850 NOK12%, 100 PPV, 6-6-61 700 NOK
15%, 100 PPV, 9-6-6
2 550 NOK
18%, 100 PPV, 9-9-6
4 250 NOK
Q, 200 PPV, 9-9-9
IP 212 måneder6 maks-
IP 312 måneder6 maks--
IP 424 måneder12 maks---
IP 524 måneder12 maks---8 500 NOK***
Q, 200 PPV, 9-9-9
IP 6ubegrensetubegrenset 8 500 NOK***
Q, 200 PPV, 12-12-12

1 Begynn å telle fra den første måneden LD-betalingen tjenes inn.
2 Ny 12 % ABO-benstruktur er 3 x 3 %. Ny 12 % for LD er ABOer som ikke oppnådde høyere kvalifisering enn 9 % prestasjonsbonus-nivå fra registrering og frem til slutten av forrige kvalifikasjonsår (PY) (31. august 2016).
3 IP 5- og IP 6-bonusen avhenger av ABO-forretningens utvikling og kan enten være 8 500 NOK, 4 250 NOK eller 0 NOK. Les «Kvalifikasjonskriterier for ABOer på FPL-nivå og over».

Ytterligere informasjon

 • Inntjeningsperiode (IP) er en periode der en ABO kan oppnå et visst antall LD-bonuser. Det er seks (6) ulike IPer i henhold til tabellen som gir en oversikt over kvalifikasjonskriteriene.
 • IP er individuell for hver ABO og starter den første måneden da
  LD-bonusen oppnås.
 • Bare ben i hjemmemarkedet (personlige ben og fosterben) genererer LD-bonuser.
 • For å oppnå de respektive LD-bonusene må ABOen oppfylle tre (3) kvalifikasjonskriterier i samme måned:
›› henholdsvis 100 eller 200 personlige PV (PPV)1

›› henholdsvis 12 % (min. 2 400 GPV), 15 % (min. 4 000 GPV) eller
18 % (min. 7 000 GPV) prestasjonsbonusnivå eller Silver Producer (Q)
i henhold til SM-planen

›› Støtt minst tre (3) frontlinjeben til å kvalifisere seg på henholdsvis
minimum 3%-3%-3%, 6%-6%-6%, 9%-6%-6%, 9%-9%-6%, 9%-9%-9%
eller 12%-12%-12% prestasjonsbonusnivå.

Kvalifikajonskriterier for ABOer under Founders Platinum-nivå

 • Alle nye ABOer og de som avslutter PY 2017/18 med det høyeste pinnivået under FPL, forutsatt at de ikke kvalifiserte til IP 5 eller IP 6 så lenge LD varte, starter eller fortsetter med IP 1–IP 4 avhengig av den enkelte ABOs LD-historie.
 • IP 1 varer i maksimalt seks (6) måneder fra og med den første LD-kvalifikasjonsmåneden. Maksimalt antall LD-bonuser innenfor IP 1
  er tre (3). De samme prinsippene gjelder andre IPer.
 • Hvert bonusbeløp avhenger av kvalifikasjonskriteriene som oppfylles av en ABO i en viss måned, og varierer fra 850 NOK til maksimalt 4 250 NOK LD-bonus innenfor IP 1. Å oppfylle høyere kriterier innenfor en viss IP, vil generere en høyere bonus, men ikke starte en ny IP for et høyere nivå.
 • ABOer kan flytte til neste IP etter å ha mottatt det maksimale antallet utbetalinger eller så snart forrige IP er over, alt etter hva som kommer først. Det er ingen begrensning på antall måneder mellom IPer, da hver ABO får muligheten til å utvikle forretningen i eget tempo.
 • Så snart ABOen avslutter en bestemt IP, har de ikke lenger rett på
  den eller en lavere IP.

Kvalifikajonskriterier for ABOer på Founders Platinum-nivå og over

Alle ABOer som avslutter PY 2017/18 som Founders Platinum (FPL)
eller over, har rett til enten IP 5 eller IP 6:

 • IP 5 har en begrenset varighet på tjuefire (24) måneder med maksimum
  tjuefire (24) utbetalinger. IP 5 begynner å telle fra og med den måneden da den første LD IP 5-utbetalingen oppnås.
 • ABOer går videre til IP 6 når IP 5 er over. Når ABOer har rett på IP 6-bonus, har de ikke rett på lavere IPer så lenge LD varer.
ABOer kan tjene FULL, HALV eller INGEN LD-bonus innenfor IP 5/IP 6
avhengig av ABO-forretningens utvikling:

FULL IP 5- eller IP 6-utbetaling i PY 2018/19


 • ABOer som øker pinnivået i PY 2017/18 vs PY 2016/17.
 • ABOer som rekvalifiserer seg med hensyn til pinnivå i PY 2017/18
  vs PY 2016/17, forutsatt at antall Q-måneder fra personlige ben eller fosterben (maksimum tolv (12) Q-måneder per ben innenfor et PY) opprettholdes, økes eller reduseres med maksimum tre (3) Q-måneder.
 • ABOer som reduserer pinnivået i PY 2017/18 vs PY
HELT EGEN og TIDSBEGRENSET MULIGHET kun for det
SKANDINAVISKE markedet
 • Kriteriet med 3 x 9% for IP5 er gjeldende i 24 måneder og starter fra
  første IP5-utbetaling (starter fra september 2016).
 • Når løpetiden på 24 måneder er over starter man umiddelbart på
  IP6 med en egen struktur kun for Skandinavia. I perioden september 2018 til og med februar 2019 vil 3 x 9% ben være gjeldende for å få utbetaling fra IP6.
 • Fra og med mars 2019 vil kriteriet for å få utbetaling fra IP6 være 3 ben på 12%.

HALV IP 5- eller IP 6-utbetaling i PY 2018/19

 • ABOer som rekvalifiserer seg med hensyn til pinnivå og går ned fire
  (4) eller flere Q-måneder i PY 2017/18 vs PY 2016/17.
 • ABOer som reduserer pinnivået og antall Q-måneder i PY 2017/18
  vs PY 2016/17.
 • Hvis ABOer øker pinnivået innenfor PY 2018/19 vs PY 2017/18, har
  de rett på FULL IP 5 / IP 6 med en gang.
INGEN IP 5- eller IP 6-utbetaling i PY 2018/19

 • ABOer som hadde rett på HALV eller INGEN IP 5 i PY 2017/18, har rett
  på INGEN i gjeldende PY hvis de i PY 2017/18 vs PY 2016/17 enten reduserte pinnivået og antall Q-måneder eller rekvalifiserte seg med hensyn til pinnivå, mens antall Q-måneder gikk ned fire (4) eller flere.
 • Hvis ABOer øker pinnivået innenfor PY 2018/19 vs PY 2017/18, har de rett på FULL IP 5 / IP 6 med en gang.

*Europeiske sekundære forretninger som tilhører globale Founders Platinum-ABOer og over, har ikke PPV-kriterier for LD-bonus. En sekundær forretning er en internasjonalt sponset forretning i et annet europeisk
marked etablert av den samme ABOen: ABOen eier både den første registrerte forretningen i det første markedet og den internasjonalt sponsede sekundære forretningen i et annet marked.