EUROPEISK LEDERTRENINGSSEMINAR (LTS)

Europeisk LTS er en unik sjanse til å bli med en av Europas mest vellykkede forretningsledere og få tilgang til en uuttømmelig kilde til inspirasjon. Etter hvert som du utvikler deg, vil LTS holde tritt med utviklingen.

Europeisk LTS er en unik sjanse til å bli med en av Europas mest vellykkede forretningsledere og få tilgang til en uuttømmelig kilde til inspirasjon. Etter hvert som du utvikler deg, vil LTS holde tritt med utviklingen.

Hva er europeisk ledertreningsseminar (LTS)?

Når du kvalifiserer deg til LTS, blir du med de mest fremgangsrike og erfarne lederne i Europa på en uforglemmelig reise. Ved første gangs kvalifikasjon kreves bare åtte (8) kvalifiserte måneder, pluss andre krav. Etter hvert som du vokser i rollen som leder og utvikler forretningen til å bli mer stabil, vil LTS-kriteriene tilpasses denne utviklingen.

Kvalifikasjonsperiode

event calendar

1. september 2018–31. august 2019

Kvalifikasjonskriterier for LTS

Emerald-ABOer og over kvalifiserer seg automatisk til LTS.

Platinum til og med Founders Sapphire (FSAP) må ha oppnådd minimum 8 LD-bonuser i PY 2018/19 og respektive Q-måneder basert på LTS-tidsplanen:

Antall LTS-kvalifikasjonerQ-månedLederutviklingsbonus
IP1–IP6 teller med
Første gang8minimum 8
Andre gang10
Tredje gang og videreFounders Platinum

  • Førstegangskvalifikasjon til LTS betyr at din siste LTSkvalifikasjon var i PY 2012/13 eller tidligere.

  • Alle som kvalifiserer seg til LTS, må bestå Platinumsertifiseringstesten før LTS. Platinum-tester som er bestått før PY 2018/19, teller også.

  • FSAP og under som ikke har rett på LD-bonusutbetaling, men som oppfyller LD og de respektive Q-månedskriteriene, har rett på LTS-invitasjon.

Deltakelse på LTS eller andre insentivbaserte arrangementer krever at kvalifikasjonskriteriene er oppfylt og finner sted etter Amways eget skjønn gjennom en skriftlig invitasjon før arrangementet.