Founders' Achievement Awards (FAA)

Amway lanserte den originale FAA i 1991 og den nye FAA i 2017. Det er en økonomisk pris for Diamond-bonusmottakere. En 3-årig overgangsplan blir sørget for, hvor ABOer vil motta det beste fra et av de to programmer til bonusbetaling.

Amway lanserte den originale FAA i 1991 og den nye FAA i 2017. Det er en økonomisk pris for Diamond-bonusmottakere. En 3-årig overgangsplan blir sørget for, hvor ABOer vil motta det beste fra et av de to programmer til bonusbetaling.

I 1991 lanserte vi det opprinnelige Founders Achievement Award (FAA) – en egen økonomisk anerkjennelse til mottakere av Diamond-bonus som hadde lyktes med å utvikle Q12-ben. I 1995 oppgraderte vi programmet for å oppmuntre og belønne ABOene for innsatsen knyttet til lederutvikling og internasjonal forretningsoppbygging. I PY 2017/18 lanserte Amway det nye FAA-programmet. For å sikre at ABOer har gode muligheter til å gjøre de nødvendige endringene i forretningsstrukturen, har Amway utarbeidet en treårig overgangsplan, noe som viser hvor stor tro de har på programmet. I løpet av denne perioden vil ABOer få det beste av programmene (det nye vs. det opprinnelige) med hensyn til bonusutbetalinger. Det opprinnelige og det nye FAA er på ingen måte garanterte deler av Amways salgs- og markedsføringsplan. Amway forbeholder seg retten til å foreta endringer i programmene.

Som ledd i den europeiske harmoniseringen har det opprinnelige globale FAA-programmet blitt tilført ekstra utvidelser for å oppmuntre ABOer til å bygge opp solide forretninger på tvers av landegrensene i Europa.

Opprinnelig FAA

Det opprinnelige FAA er et globalt program, og alle ABOer må oppfylle de samme kriteriene for å delta: For å delta i det opprinnelige FAA-programmet må en ABO være mottaker av Diamond-bonus med minst 8 FAA-poeng.
Du finner mer informasjon i dokumentet som omhandler det opprinnelige FAA og europeiske FAA-forbedringer i PY 2018/19.

Nytt FAA

Krav for å delta
  • være mottaker av Diamond-bonus i minst ett marked
  • ha minimum fire ben i hjemmemarkedet totalt under de primære og/eller sekundære forretningene
  • tjene minimum 20 FAA-poeng totalt under de primære og/eller sekundære forretningene
Du finner mer informasjon ved å lese dokumentene som omhandler det nye FAA PY 2018/19.

Viktige filer

Belønninger og insentiver

Last ned
dokument | 4 MB
Belønninger og insentiver

Last ned
dokument | 1 MB