Toilet Bowl Cleaner L.O.C.™

kr 66,00 (Se priser)
Varenummer: 109864
Størrelse: 750 ml
Antall:

  Denne toalettrensen, som nå er enda kraftigere mot kalkavleiringer, tar bort vond lukt og fjerner vanskelige flekker. En liten mengde regelmessig er alt som skal til for å holde toalettet trygt og rent.

  • L.O.C.™ toalettrens fjerner kalkavleiring og annet smuss
  • Effektive overflateaktive stoff og organiske syrer går effektivt løs på vanskelige flekker, og gir en enestående rengjøringseffekt
  • Det fortsetter å virke under vannlinjen for å fjerne mineralflekker fra hardt vann og avleiringer, bl.a. fra kalk
  • Vi har brukt biologisk nedbrytbare ingredienser og naturlige planteutvunnede syrer for å skape en fosfat- og klorfri toalettrens
  • Den friske duften, NEUTRALODOR™ erstatter vond og uønsket lukt med en frisk, behagelig duft
  • Det er helt trygt for septikkanlegg og rørsystemer

  Navn pa ingrediens CAS # Vanlig navn / funksjon
  Water 7732-18-5 Vann
  Lactic Acid 79-33-4 Organisk syre
  Acrylic Copolymer Proprietary Fortykningsmiddel
  C10-16 Ethoxylated Alcohol 68002-97-1 Ikke-ionisk overflateaktivt stoff
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Duft
  Polymeric Blue Colorant Proprietary Blått fargestoff

  L.O.C.™ toalettrens rengjør toalettet på en hygienisk måte, og hindrer opphopning av kalkavleiring og andre avleiringer fra hardt vann.

  • Rett produktet under kanten på toalettskålen og sprut jevnt rundt skålen
  • La det virke i 30 minutter og skyll ned for å la produktet gjøre rent

  Hvis kalkaveleiringene er hardere lar du toalettrensen virke over natten, og bruk en børste om nødvendig. Brukes annenhver dag for best resultater.

  Vær oppmerksom på:

  • Sett hetten på etter bruk
  • Ikke bland L.O.C. toalettrens med andre kjemikalier
  FARE. Gir alvorlig øyeskade. Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til industrielt forbrenningsanlegg Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.