PreWash Spray AMWAY HOME™ SA8™

kr 113,00 (Se priser)
Varenummer: 110403
Størrelse: 400 ml
Antall:

  Denne lettanvendelige, lett parfymerte forvaskbehandlingen fjerner flekker som smør, olje og sauser. En spraydusj virker som en tryllestav på alle vaskbare, fargebestandige tekstiler, og det er spesielt egnet til skitne skjortekrager og mansjetter.

  • SA8™ forvaskspray inneholder en unik blanding av løsningsmidler og overflateaktive stoff som løfter ut fettflekker uten skrubbing eller bløtlegging
  • Aerosolsprayen er enkel og rask å bruke og gir en nøyaktig påføring
  • Den har en tiltalende sitrusduft
  • SA8 forvaskspray inneholder ingen klorfluorkarboner (KFK)
  • En boks på 400 ml kan behandle kragen og mansjettene på rundt 80 skjorter!

  Full oversikt over ingredienser  

  Navn pa ingrediens CAS # Vanlig navn / funksjon
  Linear Alkyl Benzene 67774-74-7 Løsemiddel
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Ikke-ionisk overflateaktivt stoff
  Isobutane 75-28-5 Drivmiddel
  Propane 74-98-6 Drivmiddel
  Propylene Glycol 57-55-6 Løsemiddel
  Fragrance Proprietary - see IFRAorg.org Duft

  SA8™ forvaskspray kan brukes på ethvert vaskbart, fargebestandig tekstil, inkludert plagg med permanent press.

  • Hold aerosolboksen loddrett, ca 15 cm fra plagget
  • Spray direkte på flekken
  • Vask på vanlig måte.

  De beste resultatene får du hvis du behandler flekkene med en gang. Spesielt vanskelige flekker må kanskje ha en ny behandling.

  Vær oppmerksom på:

  • Ikke spray over malte/lakkerte flater, som vaskemaskiner eller tørketromler.
  FARE. Gir alvorlig øyeirritasjon. Ekstremt brannfarlig aerosol. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn.