Baby Concentrated Laundry Powder Detergent AMWAY HOME™ SA8™

kr 371,00 (Se priser)
Varenummer: 109851
Størrelse: 3 kg
Antall:

  Denne milde formelen er testet av barneleger, allergologer og dermatologer og er perfekt for ung, ømfintlig hud, og likefullt svært effektiv på proteinbaserte flekker.

  Det inneholder naturlige rengjøringsingredienser utvunnet fra naturlige kilder og mineraler – og den nye pakken inneholder nok pulver til 88 vask!

  • SA8™ Baby er konsentrert for å maksimere resultatet av rengjøringen og minimere det miljøskadelige avfallet
  • Det gjør rent ved alle temperaturer – fra 30 °C to 95 °C
  • Pulveret er fosfatfritt og skylles umiddelbart bort, og etterlater ingen irriterende såperester
  • Flekker blir fjernet med naturlige enzymer
  • SA8 Baby bruker et aktivt oksygenblekemiddel som takler vanskelige baby-flekker som organiske og proteinbaserte rester og avføring
  • Inneholder et naturlig middel til oppmykning av vannet som er utvunnet fra fornybare ressurser
  • Sammensetningen har blitt testet at barneleger for å sikre at det er helt sikkert for den yngste og mest ømfintlige huden

  Full oversikt over ingredienser her.

  Navn pa ingrediens CAS # Vanlig navn / funksjon
  Sodium Carbonate 497-19-8 Krystallsoda
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Ikke-ionisk overflateaktivt stoff
  Sodium Percarbonate 15630-89-4 Blekemiddel med oksygen
  Citric Acid 77-92-9 Organisk syre
  Fumaric Acid 110-17-8 Organisk dispergeringsmiddel
  Carbohydrate/Acrylic Copolymer PROPRIETARY Anti-avleiringsmiddel
  Hydrated Silica 112926-00-8 Absorberende mineral
  Tetraacetylethylenediamine 10543-57-4 Blekeaktivator
  Water 7732-18-5 Vann
  Cellulose Gum 9004-32-4 Anti-avleiringsmiddel
  Sodium Polyacrylate 9003-04-7 Dispergeringsmiddel
  Tetrasodium Etidronate 3794-83-0 Chelatdanner
  Sodium Chloride 7647-14-5 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Sucrose 57-50-1 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Sodium Sulfate 7757-82-6 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Fragrance Proprietary - see IFRAorg.org Duft
  Sodium Silicate 1344-09-8 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Sodium Bicarbonate 144-55-8 Natron
  Starch 9005-25-8 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Protease Enzyme 9014-01-1 Enzym
  Fluorescent Brightener 27344-41-8 Tøylysner
  Dimethicone 63148-62-9 Skumdemper

  SA8™ Baby er ideelt for all vanlig vask i hjemmet, som sengetøy, håndduker, bleier og klær.

  • Sorter tøyet etter tekstiltype, farge og hvor skittent det er
  • Bruk SA8 forvaskspray til forbehandling av flekker (melk, barnemat, blod), eller løs opp 20 ml SA8 Baby i en bøtte med kaldt vann og la klærne ligge i bløt i omtrent 30 minutter
  • Vask tøyet på den høyeste anbefalte temperaturen.

  Bruk av klorinblekemiddel sammen med SA8 Baby kan redusere styrken av oksygenblekemiddelet. Bruk AMWAY HOME™ All Fabric Bleach hvis ytterligere bleking er nødvendig.

  Vær oppmerksom på:

  • Ved vask for hånd må hendene alltid skylles grundig etter kontakt med vaskemiddelet.
  FARE. Gir alvorlig øyeskade. Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallsanlegg. Oppbevares utilgjengelig for barn.