Automatic Dishwasher Powder DISH DROPS™

kr 174,00
Varenummer: 110489
Størrelse: 1,4 kg
Antall:

  Dette konsentrerte oppvaskpulveret inneholder aktivt oksygen og duo-enzymer som løser opp fett og inntørkede matrester, og gjør oppvasken skinnende ren. Egnet til alle typer oppvaskmaskiner. Det har en frisk sitrusduft og inneholder rengjøringsingredienser utvunnet fra naturlige ressurser, som sikori.  

  • DISH DROPS™ maskinoppvask løser opp fett og inntørkede matrester, og gjør oppvasken skinnende ren
  • Det bruker oksygenblekemiddel i stedet for klorblekemiddel
  • Det er svært konsentrert, og det gir nå mer vaskekraft med en mindre mengde
  • Det kan trygt brukes på alle oppvaskmaskin-sikre gjenstander, som glass, bestikk, tallerkener og panner og gryter
  • DISH DROPS maskinoppvask er enestående til fjerning av stivelse og belegg fra hardt vann
  • Den nye, kompakte boksen er lettere å oppbevare og er mer miljømessig effektiv 

  Full oversikt over ingredienser  

  Navn pa ingrediens CAS # Vanlig navn / funksjon
  Sodium Sulfate 7757-82-6 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Sodium Citrate 6132-04-3 Organisk middel til bløtgjøring av vann
  Sodium Carbonate 497-19-8 Krystallsoda
  Sodium Orthosilicate 1344-09-8 Antikorrosjonsmiddel
  Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Blekemiddel med oksygen
  C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated 68439-51-0 Skyllemiddel
  Water 7732-18-5 Vann
  Sodium Polyacrylate 9003-04-7 Hjelpestoff som motvirker avleiring
  TAED 10543-57-4 Blekeaktivator
  Stearic Acid 57-11-4 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Sodium Carboxylmethyl Inulin 430439-54-6 Hjelpestoff som motvirker avleiring
  Sucrose 57-50-1 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Protease Enzyme 9014-01-1 Enzym
  Polyvinyl Alcohol 9002-89-5 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Calcium Carbonate 471-34-1 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Titanium Dioxide (CI 77891) 13463-67-7 Fargestoff med enzym
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Duft
  Microcrystalline Cellulose 9004-34-6 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Starch 9005-25-8 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  PEG-n (Generic) 25322-68-3 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  alpha-Amylase Enzyme 9000-90-2 Enzym
  C12-13 Ethoxylated Alcohol 66455-14-9 Hjelpestoff i produksjonsprosessen
  Magnesium Sulfate 7487-88-9 Hjelpestoff i produksjonsprosessen

  Vask kun maskinsikre gjenstander i oppvaskmaskinen. Anbefales IKKE til sterlingsølv, sølvplett eller ubeskyttet aluminium.

  • Til lett tilsølte gjenstander tilsetter du 10 g DISH DROPS™ maskinoppvask i maskinens oppvaskmiddel-skuff (20 g hvis oppvasken er mer tilgriset), eller strø oppvaskmiddelet i bunnen av maskinen
  • Fyll opp oppvaskmaskinen og tilpass vanntemperaturen i forhold til hvor skitten oppvasken er.

  Vær oppmerksom på:

  • I områder med hardt vann må du sørge for å tilsette oppvasksalt regelmessig. Dette både maksimerer vaskeevnen og forlenger oppvaskmaskinens levetid

   

  FARE. Gir alvorlig øyeskade. Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til industrielt forbrenningsanlegg Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.