All Fabric Bleach AMWAY HOME™ SA8™

kr 151,00 (Se priser)
Varenummer: 110481
Størrelse: 1 kg
Antall:

  Forsterk rengjøringskraften på den vanlige vasken med dette allsidige pulveret, som inneholder oksygenblekemiddel, til fjerning av flekker, hvitvask og vask av farget tøy (unntatt ull og silke).

  Det er perfekt til bløtlegging og kan trygt brukes rundt i hjemmet til fjerning av flekker på krus og tekanner og til rengjøring av overflater og fliser.

  • SA8™ All Fabric Bleach er en kraftig vaskemiddelforsterker som vil fjerne selv de vanskeligste flekkene
  • Det er vennlig mot fargene siden det benytter seg av oksygenblekemiddel, ikke et som er klorbasert
  • Det virker på alle temperaturer, fra 20 °C til 90 °C
  • Brukt som bløtlegging er det ekstremt effektivt på vanskelige flekker
  • Det fjerner gjenstridige flekker fra te og kaffe på krus og kanner, og er et utmerket universalrengjøringsmiddel
  • Med 99,5 % aktive ingredienser er det et konsentrert og økonomisk produkt å bruke
  • SA8 All Fabric Bleach inneholder ikke fosfater, klor, fargemidler, EDTA eller NTA – og er biologisk nedbrytbart. 

  Navn pa ingrediens CAS # Vanlig navn / funksjon
  Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Blekemiddel med oksygen
  Sodium Carbonate 497-19-8 Krystallsoda 
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Ikke-ionisk overflateaktivt stoff
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Duft
  • Brukt som vaskemiddel-forsterker: Bruk 10 ml i hver maskinvask. Det beste resultatet oppnås ved å vaske på 60 °C eller høyere.

  • Til bløtlegging: Bruk 5 ml til 2 liter varmt vann. Bløtlegg tøyet i 30 minutter eller lenger og vask deretter som vanlig.

  • Til rengjøring av kanner: Fyll kruset eller tekannen med kokende vann, og tilfør 5 ml med All Fabric Bleach. La det virke i minst en time. Tøm ut løsningen og skyll grundig.

  • Som universalrengjøringsmiddel til rengjøring av benkeplater, fliser og vasker: Strø tørt pulver på overflaten, og skrubb med en fuktig klut eller svamp, og skyll etterpå.

  Vær oppmerksom på:

  • Må ikke brukes på ull eller silke
  • Må ikke brukes med klorblekemiddel.

   

  FARE. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Kan forsterke brann; oksiderende. Farlig ved svelging. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. Må ikke blandes med brennbare stoffer. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke brukes på kobber eller aluminium.