Amway i Norge

Amway i Norge ble en del av den globale Amway-familien i 1999, og har siden den gang støttet, motivert og hjulpet flere tusen Amway forretningseiere (ABOer) med deres forretninger.

Den skandinaviske avdelingen har hovedkontor i København med lokale kontorer plassert strategisk i hele regionen.

Amway Scandinavia ble den første avdelingen som åpnet fire individuelle markeder (Danmark, Norge, Sverige og Finland) på en gang med én enkelt sponsorlinje. Det ga ABOer mulighet for å drive deres Amway-forretning på tvers av landegrensene i Skandinavia med bare én enkelt forretningsregistrering.


Mona Østerby 
  Key Account Manager,
Amway i Norge

Se hva som skjer i Skandinavia:

 

Skandinavia i fokus

 

 

Fakta om og tall for Skandinavia:

  • Amway Skandinavia ble etablert 1. juli 1999.
  • Amway Skandinavia har over 40.000 Amway forretningseiere (ABOer) som har fornyet deres forretning.
  • Amway Skandinavia har en samlet medarbeiderstab på ca. 40 ansatte, fordelt på hovedkontoret og de lokale kontorene.

 

Distribusjon

Det europeiske regionale servicesenteret i Venlo i Nederland sørger for ekspedisjon og forsendelse av alle bestillinger til Norge, Danmark og Sverige. Finland betjenes fra Polen. Senteret i Venlo betjener dessuten 15 andre europeiske Amway-avdelinger. Mer enn 20 millioner produkter ekspederes og sendes hvert år fra servicesenteret.

Totalprisen (inkl. MVA) bestemmer hvilket ekspedisjonsgebyr som legges til bestillingen:

• 0–899 NOK: 100 NOK
• 900 NOK og over: 55 NOK

Vær oppmerksom på at administrasjonsgebyrer så som "fornyelse" og "sen fornyelse" ikke inngår i totalprisen som ligger til grunn for beregning av ekspedisjonsgebyr.

 

 

Direktesalgsforbundet i Norge (DF)

Amway Norge er medlem av Direktesalgsforbundet i Norge (DF).

Direktesalgsforbundet er en bransjeorganisasjon for selskap som jobber med direktesalg, dvs. personlige møter utenfor tradisjonelle detaljutsalg.
 
For å sikre god forretningsskikk har Direktesalgsforbundets medlemmer og deres direkteselgere et sett etiske regler de skal etterleve. Disse regulerer blant annet til hvem og hvordan en selgerkontakt tas, hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken informasjon og dokumentasjon som skal gis ut, og hvordan eventuelle tvister håndteres.
 
Før en virksomhet kan bli tatt opp som medlem, må den gjennom detaljerte og strenge undersøkelser for å fastslå om den lever opp til foreningens krav. Etter at virksomheten har blitt akseptert som medlem, blir den pålagt å følge foreningens etiske regler nøye. Ytterligere informasjon om disse kan fås ved å kontakte Amway eller ved å besøke Direktesalgsforbundets websider på: www.direktesalgsforbundet.no/

 

Les mer på Amways NewsRoom!