Plus SEE SPRAY™ Glass Cleaner L.O.C.™

kr 97,00 (Se priser)
Varenummer: 8116
Størrelse: 500 ml
Antall:

  Et fyldig skum som etterlater glasset strålende blankt uten flekker eller striper. Med ammoniakk og avfettende midler. Fjerner fett og smuss fra glass, vinduer og speil. Inneholder også et middel som hemmer duggdannelse.

  • Anbefales til rengjøring av de fleste glassoverflater, krom, innsiden av bilvinduer og porselen

  • Gjør overflater i hjemmet skinnende rene uten flekker eller striper

  • Aerosolskum som ikke renner eller drypper som flytende sprayprodukter

  • Inneholder en spesiell dugghemmende ingrediens som motvirker duggdannelse på glassvinduer og speil

  • Inneholder ammoniakk og et fettoppløsende middel som fjerner fett og smuss

  • Inneholder ikke freon og bryter derfor ikke ned ozonlaget

  Navn pa ingrediens CAS # Vanlig navn / funksjon
  Water 7732-18-5 Vann
  Isopropyl Alcohol 67-63-0 Løsemiddel
  Isobutane 75-28-5 Drivmiddel
  Butoxyethanol 111-76-2 Løsemiddel
  Ammonium Hydroxide 1336-21-6 pH-regulator
  Propane 74-98-6 Drivmiddel
  Ammonium Laureth Sulfate 67762-19-0 Anionisk overflateaktivt stoff
  Alcohol Denat 64-17-5 Løsemiddel
  Dimethicone 63148-62-9 Middel som motvirker stripedannelse
  Methyl Alcohol 67-56-1 Løsemiddel
  Polydiethylsiloxane 63148-61-8 Middel som motvirker stripedannelse

  Gjør vinduer, speil og de fleste glassoverflater skinnende rene og blanke. Velegnet til overflater av plast, keramikk, porselen og krom. Ideell til hurtig rengjøring.

  Viktig!

  L.O.C. Plus See Spray glassrens anbefales ikke til bruk på visse overflater som f.eks. utvendige bilruter. Stoffet i L.O.C. Plus See Spray glassrens som hemmer duggdannelse, kan gi striper og redusere sikten når bilruten blir våt utvendig.
  Bruk det heller ikke på plasma- eller LCD-TV-skjermer eller datamaskinskjermer. Bruk kun de rengjøringsproduktene som er anbefalt av produsenten.
  På grunn av den hurtigtørkende funksjonen skal L.O.C. Plus See Spray glassrens tørkes straks etter at den er sprøytet på. Husk også å bruke en ren klut når du rengjør store områder. Flekker oppstår ofte når smuss fra en skitten klut setter seg. Se sikkerhetsanvisningene på etiketten.

  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruk bare som anvist. Oppbevares utilgjengelig for barn.